De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwig en ethiek

abstract-orange-digital-art-hd-wallpapers.jpg

De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek is een interreligieus netwerk voor religieuze, spirituele transgenders en geeft informatie over transgender en religie. De werkgroep is vrijwilligers organisatie en krijgt geen subsidie. Daarom is de werkgroep afhankelijk van donatie, giften en diensten die we aanbieden.

De werkgroep heeft als doel een brug te slaan tussen religieuze en levensbeschouwelijke transgenders en religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en organisaties.

De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek wil zijn plannen realiseren door middel van:

  1. Onderzoek o.a. naar de religieuze, levensbeschouwelijke beleving van transgenders. De werkgroep heeft als doel het ondersteunen en adviseren van onderzoek door religieuze en levensbeschouwelijke organisaties naar de religieuze en levensbeschouwelijke beleving van transgenders en de positie van transgenders, transseksuelen binnen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar transgenders en religie. Op onze website kunt u ons onderzoek lezen.
  1. Samenstellen van een transgender vriendelijke religieuze en levensbeschouwelijke kaart. Met behulp van deze religieuze en levensbeschouwelijk kaart wil de werkgroep mensen verwijzen naar de juiste organisatie of contactpersoon.
  1. Adviseren en ondersteunen van transgender-vriendelijke religieuze en levensbeschouwelijke zorg. De werkgroep heeft als doel contacten te leggen en onderhouden met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties die transgender vriendelijke religieuze, pastorale en spirituele zorg kunnen bieden.
  1. De werkgroep heeft als doel voorlichting te geven aan religieuze en levensbeschouwelijke organisaties om de positie van transgender, transseksuelen binnen religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, stromingen te verbeteren.
  1. Dialoog De werkgroep heeft als doel een dialoog op gang te brengen tussen religieuze, levensbeschouwelijke transgenders en religieuze, levensbeschouwelijke organisaties en stromingen.
  1. Ronde tafel gesprekken, lezingen en workshops. De werkgroep treedt naar buiten door middel van ronde tafel gesprekken, lezingen, forums, workshops en voorlichtings bijeenkomsten.

Aan de voorlichtingen zijn kosten verbonden. De prijs is afhankelijk van het type bijeenkomst, duur van de bijeenkomst, voorbereiding, inhoud, groepsgrootte, de doelgroep. De kosten van voorlichting zijn tussen de 25 en 100 euro exclusief reiskosten. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Voor informatie en advies:

wrkgr.transenreligie@versatel.nl