Welkom

abstract-orange-digital-art-hd-wallpapers.jpg

De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek is een netwerk voor religieuze, spirituele transgenders

De werkgroep heeft als doel een brug te slaan tussen religieuze en levensbeschouwelijke transgenders en religieuze en levensbeschouwelijke stromingen en organisaties.

De werkgroep transgender, religie, levensbeschouwing en ethiek heeft dit gedaan door middel van.

  1. Onderzoek o.a. naar de religieuze, levensbeschouwelijke beleving van transgenders. De werkgroep heeft als doel het ondersteunen en adviseren van onderzoek door religieuze en levensbeschouwelijke organisaties naar de religieuze en levensbeschouwelijke beleving van transgenders en de positie van transgendersĀ  binnen de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar transgenders en religie. Op onze website kunt u ons onderzoek lezen.
  1. Samenstellen van een transgender vriendelijke religieuze en levensbeschouwelijke kaart.
  1. Adviseren en ondersteunen van transgender-vriendelijke religieuze en levensbeschouwelijke zorg. De werkgroep heeft als doel contacten te leggen en onderhouden met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties die transgender vriendelijke religieuze, pastorale en spirituele zorg kunnen bieden.
  1. De werkgroep heeft als doel voorlichting te geven aan religieuze en levensbeschouwelijke organisaties om de positie van transgender, transseksuelen binnen religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, stromingen te verbeteren.
  1. De werkgroep heeft als doel een dialoog op gang te brengen tussen religieuze, levensbeschouwelijke transgenders en religieuze, levensbeschouwelijke organisaties en stromingen.

Op dit moment zijn we alleen online actief via onze Facebookgroep https://www.facebook.com/groups/transenreligie